< 25 Jahre bei PDR
21.02.2020 12:19 Alter: 105 Tage
Kategorie: Aktuelles

Messeticker März

2020


-02.-03.03.2020: Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz, www.vivis.de

-03.-04.03.2020: Praxisforum Kunststoff-Recyklate 2020, Darmstadt, www.kunststoffrezyklate.de

-11.03.2020: Deutscher Innovationsgipfel, München; www.deutscher-innovationsgipfel.de

-18.-21.03.2020: Fensterbau Frontale, Nürnberg; www.frontale.de